MĚŘENÍ OBJEMŮ A PLOCH» SLUŽBY


Měření objemů a ploch pomocí dronů je moderní metoda umožňující například inventarizaci venkovních a vnitřních skladů hmot různých velikostí. Tato metoda zdokonaluje běžné měřické postupy – mnohonásobně zvyšuje podrobnost a přesnost měření při významném zkrácení vlastní doby měření. Rychlé a bezkontaktní měření neomezuje provoz skladu a zabraňuje vzniku rizika pracovního úrazu. Na základě rozdílu mezi podrobným 3D modelem a patřičným porovnávacím modelem je následně možné určit volnou kapacitu, odchylku od projektovaného záměru, případně změny objemů v čase.MOŽNOSTI APLIKACE:

  • Inventarizace skladů dřevní hmoty
  • Měření objemů sypkých materiálů (štěrk, písek, ..)
  • Měření objemů na skládkách odpadů
  • Měření objemů v povrchových dolech
  • Bilance kubatur zemních prací
  • Měření objemů také v uzavřených halách
AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com)
webdesign | websystem | KAO.cz 2018 ....... 2020 © aerovisiongroup.com