LETECKÉ INSPEKCE A MONITORING» SLUŽBY


Díky technologii bezpilotních prostředků je možné bezpečně, ekonomicky, výhodně a časově efektivně monitorovat stavby, výškové konstrukce, potrubí, distribuční sítě či jiná zařízení vyžadující odstávku při kontrolách personálem. Při inspekčních letech se na drony instalují nejrůznější typy snímacích zařízení, jako například RGB kamery s velmi vysokým rozlišením, termokamery (IR), multispektrální sensory, případně kombinace všech zmíněných prvků. Ze získaných dat je možné odhalit praskliny, korozi, trhliny, přehřívající se části konstrukcí, tepelné úniky, poškození izolací a různé jiné deviace a degradace materiálu a zařízení.

AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com)
webdesign | websystem | KAO.cz 2018 ....... 2020 © aerovisiongroup.com