INŽENÝRSKÉ SÍTĚ» SLUŽBY


Pomocí dronů lze zmapovat, zdokumentovat stav a průběh vedení inženýrských sítí a vytvořit digitální model povrchu terénu. Takto lze sledovat průběh vedení, vzájemnou polohu vedení a vegetace v jeho okolí a monitorovat dodržení ochranných pásem a bezpečnostních vzdáleností ve 3D prostoru. Využití dronů nabízí rychlé, operativní nasazení, nákladovou efektivitu i na relativně malých mapovaných plochách a možnost pravidelného nasazení při aktualizaci údajů o stavu vedení.MOŽNOSTI APLIKACE:

  • Zaměření průběhu elektrického vedení
  • Sledování prostorových vztahů vedení a okolní vegetace
  • Výpočet skutečné plochy údržby koridoru
  • Tvorba podélných a příčných profilů vedení a terénu
  • Zaměření podzemního vedení s využitím termografie
AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com) AEROVISIONGROUP (aerovisiongroup.com)
webdesign | websystem | KAO.cz 2018 ....... 2020 © aerovisiongroup.com